Wat is coaching?

 

Professionele coaching richt zich op het stellen van doelen, het realiseren van doelen en het managen van persoonlijke verandering. Coaching is het aangaan van een coaching-relatie met de cliënt, met als doel om zijn professionele en persoonlijke potentieel te maximaliseren. Op dit moment is de omgeving voor veel mensen en organisaties complex en onzeker, coaching helpt om hier structuur in aan te brengen. Als coach zie ik mijn cliënten als experts van hun eigen werk en leven, ik geloof erin dat mijn cliënten creatief, vindingrijk en heel zijn.

 

Verantwoordelijkheden van de coach

  • Het achterhalen, verduidelijken en afstemmen op wat de cliënt wil bereiken
  • Stimuleren en faciliteren van zelfinzicht van de cliënt
  • Faciliteren en stimuleren van oplossingen die door de cliënt bedacht zijn
  • De cliënt verantwoordelijk maken en houden, voor de oplossing van zijn problemen en voor zijn handelen

 

Wat levert coaching op?

  • Duidelijkheid over (onderliggende of verborgen) persoonlijke en professionele doelstellingen
  • Zelfinzicht in beperkende factoren, die het behalen van je doelstellingen in de weg staan
  • Ondersteuning bij het uitvoeren van je eigen oplossingen
  • Bewustwording over je eigen verantwoordelijkheid en hoe deze te nemen